Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Balansinformation
Vestibulär information
Balansinformationen utgår från hinnlabyrinten. Denna signalerar framför allt till nodulus, i viss utsträckning till flocculus, till främre och bakre delarna av vermis samt till vestibulariskärnorna (med undantag för den yttre/laterala kärnan). Vestibulariskärnorna i sin tur (med undantag för den yttre/laterala kärnan) kontaktar nodulus och flocculus.