Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Bakre storhjärnsartären
Arteria cerebri posterior
Hjärnartär, bakre storhjärnsartären
Utgör, en på hö. och en på vä. sida, basartärens främre slutgrenar. Försörjer bl.a. tinninglobens och nacklobens insida.

Är en del av hjärnans artärcirkel.

De båda bakre storhjärnsartärna, en på höger och en på vänster sida, avger där de utgår från basartären och tillsammans med denna de bakre centrala/perforerande hjärnartärerna. Dessa tar sig in i hjärnstammens övre del genom det bakre blodkärlsinsläppet.


Mer information


Skadebilden vid ett stroke som engagerar den bakre storhjärnsartären varierar allt efter var i kärlet och dess grenar som stoppet/blödningen sitter.

En skada på kärlet efter det att de bakre centrala/perforerande hjärnartärerna avgått, slår bl.a. ut primära synbarken och ger ett bortfall av (blindhet i) ena synfältshalvan på båda ögonen motsatt den sida där skadan sitter (höger- eller vänstersidig homonym hemianopsi).

Omfattar skadan även bakre centrala/perforerande hjärnartärer tillkommer ibland smärtsensationer utlösta av en thalamuspåverkan, motoriska rubbningar beroende på skador i subthalamusregionen och ofta även olika tecken på en övre hjärnstamsskada i mitthjärnan.

Relaterade begrepp