Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Syninformation i flocculus.
Visuell information i flocculus.
Flocculus tar framförallt hand om syninformation från kärnområden i mesencephalon anslutna till colliculus superior. Informationen samordnas med balansintryck och deltar i blickriktningskontrollen.