Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre tegmentbanan
Tractus tegmentalis medialis
Den inre tegmentbanan börjar i nucleus Darkschewiz och slutar i olivainferiorkomplexet. Banan är excitatorisk och ingår i den från cerebellum till olivainferiorkomplexet utgående pådrivande signaleringskretsen.

Relaterade begrepp