Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Urladdning
Depolarisation
Hypopolariseras membranpotentialen till 0 säger man att cellen urladdats, vilket för det mesta innebär att en aktionspotential utlösts!

Relaterade begrepp