Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Membranpotential
Vilopotential
Membranpotentialen är den spänningsskillnad som föreligger mellan en (levande) cells in- och utsida; d.v.s. mellan in och utsidan (eller som man ofta säger "över") cellmembranet.

I nervceller är membranpotentialen i normalt viloläge negativ och ca. -70 millivolt(tusendels volt). Man talar då om "vilopotentialen".Relaterade begrepp