Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Signalflöde från balanskärnorna till lilla hjärnan.
Signalerna går fram i sekundära vestibulocerebellära mosstrådar vilka utgår från den övre, den inre och den nedre vestibularis kärnan. Trådarna fortsätter in till lilla hjärnan genom den nedre lillhjärnsarmen och kontaktar kornceller i nodulus cerebelli samt i bakre och främre delarna av vermispartiet samt i liten utsträckning även i flocculus.


.