Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Aktiverad Purkinjecell
Purkinjecellernas axoner löper ner genom korncellslagret och har sina inhibitoriska ändslut i lillhjärnekärnorna (i vissa fall i vestibulariskärnorna). Purkinjeaxonen avger inom sina proximala delar ett stort antal kollateraler upp i molekylarlagret.

Purkinjecellerna exciteras dels av korncellernas parallelltrådar och dels, med stor genomslagskraft, av klättertrådar från det nedre olivkärnekomplexet.

Purkinjecellerna inhiberas dels av sig själva (proximala axonkollateraler) och dels av korg- och stjärncellerna.

Purkinjecellerna urladdar sig spontant i frekvensintervallet 30-50/sekund med s.k. enkla aktionspotentialer(simple spikes; jfr. med complex spike).