Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Storhjärnshemisfär,
Hemisfär, stora hjärnans
En hemisfär på hö. och en på vä. sida.

Storhjärns-hemisfärerna omger och är sammanvuxna med mellanhjärnan. De två storhjärnshemisfärerna + mellanhjärnan bildar tillsammans det man brukar kalla för stora hjärnan (cerebrum).

Relaterade begrepp