Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Distal
Distal
Termen anger ett jämförelsevis längre avstånd från ursprungsställe. Inom den övre extremiteten gäller t.ex. att handen är belägen distalt om överarmen, d.v.s. ligger längre bort från skuldran-bröstkorgen än överarmen.

Jfr. proximal.

Relaterade begrepp