Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Proximal
Proximal
Termen anger närhet till ursprungsställe. Inom den övre extremiteten gäller t.ex. att överarmen är belägen proximalt om handen, d.v.s. ligger närmare skuldran-bröstkorgen än handen.

Jfr. distal

Relaterade begrepp