Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Purkinjecellsaxon
Utgår från Purkinjecellen på gränsen mellan purkinjecellslagret och korncellslagret. Huvudstammen slutar med inhibitoriska ändslut i lillhjärnekärnorna. Proximalt avger axonet ett knippe kollateraler till molekylarlagret.