Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hemisfär, lillhjärns-
en på hö. och en på vä. sida om den i medellinjen belägna daggmaskdelen (vermis cerebelli).