Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Stjärnceller
Stellate neuron
Stjärncellerna är små till medelstora nervceller. De ligger strödda i de ytligare delarna av cerebellums molekylarlager och tillhör gruppen lillhjärnsbarkens nervcellstyper.

Stjärncellerna är inhibitoriska med GABA som transmittorsubstans.

Stjärncellerna har relativt fåtaliga dendriter vilka framförallt breder ut sig i sagittalplanet, d.v.s. att dendritträden är orienterade på samma sätt som Purkinjecellernas dendritträd, och i likhet med dessa genomborras de vinkelrätt av exciterande parallelltrådar.
Stjärncellerna inhiberas dels av vissa Purkinjecellskollateraler och dels av Lugarocellsaxoner.

Stjärncellernas axoner kontaktar Purkinjecellernas dendritstammar med inhibitoriska ändslut.

Relaterade begrepp