Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Korgceller
Basket neuron
Korgcellerna är medelstora nervceller. De ligger strödda i de djupare delarna av cerebellums molekylarlager och tillhör gruppen lillhjärnsbarkens nervcellstyper.

Korgcellerna är inhibitoriska med GABA som transmittorsubstans.

Korgcellerna har relativt fåtaliga dendriter vilka framförallt är begränsade till sagittalplanet, d.v.s. att dendritträden är orienterade på samma sätt som Purkinjecellernas dendritträd, och i likhet med dessa genomborras de vinkelrätt av exciterande parallelltrådar.
Korgcellerna inhiberas dels av vissa Purkinjecellskollateraler och dels av Lugarocellsaxoner.

Korgcellernas axoner sprider ut sig direkt ovanför Purkinjecellslagret och sänder grenar ner till Purkinjecellernas cellkroppar, vilka omsluts av ett korgliknande flätverk av ändgrenar och axonändslut.
En enskild korgcell kontaktar drygt ett 50-tal Purkinjeceller ordnade i 4-6 rader av sagittella led med ca. 10 cellkroppar i varje led.

Relaterade begrepp