Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hemisfär
Halvklot
Man brukar säga att stora hjärnan består av två halvklot: den vänstra hemisfären och den högra hemisfären.

När det handlar om lilla hjärnan brukar man, för att undvika sammanblandning, tala om höger och vänster lillhjärnshemisfär.

Relaterade begrepp