Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Golgi-celler
Golgi-neuron
Golgineuron, Golgiceller
Golgi-neuronen är tillsammans med Purkinjecellerna lillhjärnebarkens största nervceller.

Golgi-neuronen är inhibitoriska med GABA som transmittorsubstans.

Golgi-neuronens cellkroppar, nästan lika stora som Purkinjecellernas, ligger utspridda i korncellslagret.

Golgi-neuronens dendritträd är omfattande och består dels av en större apikal del som sträcker sig genom hela molekylarlagret, och dels av en mindre basolateral del som fördelar sig i korncellslagrets ytterdelar.

Inom molekylarlagret:
a) exciteras Golgi-neuronen av korncellernas parallelltrådar och
b)inhiberas Golgi-neuronen av Lugarocellernas tvärgående axoner.

Golgi-neuronens basolaterala dendriter i korncellslagret exciteras av mosstrådar.

Golgi-neuronens axoner ligger i korncellslagret och är synnerligen vittförgrenade. Ett enda Golgi-neuron kontaktar synaptiskt tusentals kornceller. Dessa inhibitoriska synaptiska komplex är knutna till korncellsdendriternas kloliknande avslut vilka också samtidigt tar emot ett excitatoriskt impulsinflöde från intilliggande mosstrådsändslut.
Korncellsdendritens kloliknande avslut tillsammans med anslutna inhibitoriska och excitatoriska synaptiska komplex samt ett omslutande astrocythölje bildar en s.k. glomerulus (ett lillhjärnsnystan).

Golgi-neuronet anses vara lilla hjärnans mest komplexa celltyp med möjlighet att fungera både som "strömbrytare" och modulerare av Purkinjecellernas aktivitet.
Relaterade begrepp