Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Lillhjärnshemisfär
Hemispherium cerebelli
Lilla hjärnan kan sägas bestå av två halvklot - hemisfärer - ett till hö och ett till vänster. Halvkloten är sammanvuxna med den mittställda skiva som kallas för vermis cerebelli.

Relaterade begrepp