Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ulltussarmen
Pedunculus flocculi
Flocculusarmen
Nervtrådsbunt som binder ihop den mittställda nodulus med den sidoställda flocculus. Trådbunten består huvudsakligen av mosstrådsaxoner, Purkinjecellsaxoner och klättertrådsaxoner.
Räknas till vestibulocerebellum.

Relaterade begrepp