Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Lillhjärnans baklob
Lobus posterior cerebelli
Neocerebellum
Lillhjärnans baklob är det parti som under fosterutvecklingen tar form när väl lillhjärnans framlob är på plats och kallas ibland för neocerebellum, den nya/nytillkomna delen av copus cerebelli.

Lillhjärnans baklob är särskilt uppkopplad mot stora hjärnans bark.

Relaterade begrepp