Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Lillhjärnans primärspringa
Fissura prima cerebelli
Tvärgående djup "springa" (fissur) på lilla hjärnans dorsalsida/baksida. Fissura prima är den allra första ytmarkering som dyker upp på anlaget till lilla hjärnan under fosterutvecklingen. Fissura prima avdelar lilla hjärnans framlob från dess baklob