Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hörsel
Hörsel
Den sinneskvalitet som registreras av hjärnan i form av ljudupplevelser.

Ljudsignaler i form av ljudvågor fångas upp av hörselorganet i vars snäckdel ljudvågor omvandlas till nervimpulser för vidare transport in till hjärnan.

Relaterade begrepp