Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sinnen
Sensoria
Sinnesintyck, Exteroception, Proprioception, Visceroception
Sinnesintryck = upplevelse/förnimmelse av ett skeende i/en förändring av/en retning från, omvärlden eller inuti den egna kroppen.
Man skiljer på 3 olika slags sinnesintryck:
1/ Exteroceptiva d.v.s. utifrån kommande förnimmelser borträknat lukt- och smakförnimmelser .
2/ Proprioceptiva d.v.s. förnimmelser från rörelseapparaten
3/ Visceroceptiva d.v.s. förnimmelser från inälvsorganen inräknat lukt- och smakförnimmelser.

Sedan mycket lång tid tillbaka (Aristoteles) har man talat om "Dom fem sinnena" d.v.s. syn, hörsel, lukt, smak och beröring.
Idag är situationen mer komplicerad. Man kan säga att människan har 6 olika "sinnen":
1/ Syn
2/ Hörsel
3/ Lukt
4/ Smak
5/ Känsel
6/ Balans

Här är det känseln som blivit det mest tillkrånglade begreppet.

Relaterade begrepp