Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Känsel
Sensus
Somatosensorik, Hudkänsel, Muskel-ledkänsel, Inälvskänsel
Känseln räknas som ett av de 6 sinnena.

Man talar om följande huvudtyper av känsel:

1/ Hudkänsel,(somatosensoriken) d.v.s. förnimmelsen av
a) Mekaniska retningar (tryck, beröring, uttöjning) riktade mot hudytan.
b) Termiska retningar (värme, kyla) riktade mot hudytan.
c) Vävnadsskadande/obehagliga/nociceptiva/(smärta) retningar riktade mot hudytan.

2/ Muskel-ledkänsel, (proprioception). Sinnesintryck som uppstår till följd av förändringar/aktivitet och smärtretningar i rörelseorganen (i vissa fall räknas också balansorganen hit).

3/ Inälvskänsel, d.v.s. bland andra förnimmelserna av
a) Mekaniska retningar (tryck, beröring, uttöjning) samt av
b) Vävnadsskadande/obehagliga/nociceptiva/(smärta) retningar i inälvsorganen.

Relaterade begrepp