Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Postganglionär nervtråd
Nervtråd , postganglionär
Omyeliniserade tunna nervtrådar som utgår från postganglionära nervceller.

Relaterade begrepp