Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Area 6
BA 6
A6
Ligger som ett brett band famför area 4, huvudsakligen på hemisfärens utsida men sträcker sig också över på hemisfärens insida och täcker då den paracentrala miniloben (lobulus paracentralis). Area 6 tillsammans med areorna 8, 44, 45 bildar premotoriska cortex.


Area 6 hör till storhjärnsbarkens motoriska delar och deltar i planeringen av de rörelser som skall utföras under nästa tids-ögonblick. Area 6 är särskilt välutvecklad i den del som ligger på hemisfärens insida, i den paracentrala miniloben (lobulus paracentralis). Detta område inom area 6 utgör vad som kallas den supplementära motoriska cortexarean (SMC), ett barkparti som bl.a. deltar i planeringen av rörelser som kräver invecklad och genomtänkt samverkan mellan de båda kroppshalvorna. Området är också inblandat i planeringen av sådana rörelser som är beroende på "inre händelser" d.v.s. på egna viljemässiga beslut till ett ändrat beteende.

Relaterade begrepp