Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Parallelltrådar
Neurofibra parallela
Parallelltrådarna, d.v.s. korncellsaxoner som sedan de nått upp i molekylarlagret och där delat sig T-format, löper transversellt i frontalplanet, vinkelrätt mot hjärnans längsaxel, och genomborrar Purkinjecellernas tillplattade sagittalställda dendritträd. En parallelltråd kontaktar med exciterande synapser 2000-4000, efter varandra uppradade, Purkinjeceller. En Purkinjecell, i sin tur, kontaktas av ca. 300 000 (trehundratusen) olika kornceller!

Parallelltrådarna passerar dessutom genom och exciterar korg- stjärn- samt Golgi-cellernas dendritträd

Relaterade begrepp