Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Lillhjärnans yttre hemisfärzon
Cerebellums laterala hemisfärzon
Lillhjärnans yttre hemisfärzon tar, efter omkoppling i ponskärnorna, emot information från storhjärnsbarken i fronal-, parietal-och occipitalloberna samt i mycket begränsad omfattning från temporalloberna . Här anses det framförallt röra sig om motorisk information.

Motsvaras av det funktionella begreppet "cerebro-/pontocerebellum".