Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Lillhjärnsknutan.
Nodulus cerebelli
Nodulus är en mycket liten lobdel belägen i medellinjen nertill på lillhjärnans undersida och räknas till vermis cerebelli. Åt hö. och åt vä. övergår nodulus i respektive flocculusparti. Nodulus och flocculus bildar tillsammans vestibulocerebellum, som är lillhjärnans mest ursprungliga parti.


Nodulusbarken tar emot signaler direkt från balansorganet och sänder (Purkinjeneuron) signaler till vestibulariskärnorna.

Relaterade begrepp