Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
DNA-accelerationsområde.
Human Accelerated Region.
HAR., HAR1F., Evolution; människohjärnans., Människohjärnans utveckling.,
HAR = parti i den mänskliga arvsmassans icke proteinkodande delar (nonsens-/ dark-/ junk-DNA) som uppvisar påtagliga skillnader vid jämförelse med motsvarande parti hos de hittills kartlagda amniot-genomen (amnioter = den avdelning bland ryggradsdjuren dit däggdjur, fåglar och kräldjur räknas). För närvarande har ett 50-tal sådana regioner (HARs) identifierats.
Störst skillnad uppvisar ett DNA-parti på kromosom nummer 20. Regionen kallas HAR1F. Den består av 118 baspar. Av dessa skiljer sig 18 par från motsvarande region hos undersökta amnioter. Hos dessa djurarter är, å andra sidan, skillnaderna mellan HAR1F-regionerna försumbara. Av detta har man dragit slutsatsen att motsvarande DNA-parti bevarats oförändrat under drygt 300 miljoner års evolution. HAR1F-partiet började förändras först i samband med att människan och chimpansen (som har ett "orört" HAR1F område) för ca. 3 miljoner år sedan gick skilda utvecklingsvägar.

Det visar sig nu att HAR1F-området har gen-funktion och att det ger upphov till (kodar för) en specialformad RNA-molekyl. HAR1F-genen förefaller att vara aktiv enbart under fosterperioden, räknat från slutet av den andra fostermånaden och 10 veckor framåt och är då så gott som uteslutande verksam i anlaget för stora hjärnans bark. Här är HAR1F-genen framförallt påslagen i de s.k. Cajal-Retzius neuronen. Cajal-Retzius neuronen är primitiva, särpräglade och tidigt mogna nerveller som ligger i storhjärnsanlagets ytskikt.
Produktionen av HAR1F-RNA sammanfaller med att Cajal-Retzius neuronen bildar glykoproteinet Reelin. Reelin dirigerar nybildningen av hjärnbarksneuron och vägleder de omogna neuronen till deras rätta platser i den växande hjärnbarken.

Man gissar att människans unika HAR1F-RNA styr reelin-genen, vilket då skulle kunna ge en rimlig förklaring till det enorma evolutionskutt som människohjärnan tagit sedan den skildes från chimpanshjärnan. Observera att människohjärnan med en vikt på ca. 1400 gram väger fyra gånger så mycket som chipanshjärnan (ca.350 gram).

Men då måste den obesvarade frågan ställas: Vad var det, som för ett par miljoner år sedan, utlöste de unika förändringarna i just den blivande människans HAR1F-område??????

Referens:
Pollard, K.S. et al. An RNA gene expressed during cortical development evolved rapidly in humans. Nature 443:14,167-172 (2006)