Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Spinocerebellum.
Spinocerebellum.
Spinocerebellum är en av lilla hjärnans tre funktionella huvuddelar. De andra två är vestibulocerebellum och cerebrocerebellum.

Till spinocerebellum räknas den större delen av vermis och de intilliggande högra och vänstra intermediära hemisfärzonerna. Var och en av de intermediära hemisfärzonerna kan delas upp i ett inre och ett yttre parti.

Afferenta signaler kommer in till spinocerebellum från:
nucleus dorsalis i ryggmärgen; mosstrådar
bordercells i ryggmärgen; mosstrådar
laterala cuneatuskärnan; mosstrådar
vestibulariskärnor; mosstrådar
formatio reticularis; mosstrådar
colliculus superiors djupa grå substans; mosstrådar
nervus trigeminus sensoriska kärnor; mosstrådar
olivainferiorkomplexet klättertrådar

Spinocerebellums efferenta signalflöde utgår med avseende på vermisdelen från nucleus fastigii och med avseende på den intermediära hemisfärzonen från nucleus interpositus (närmare bestämt så att den inre intermediära hemisfärzonen utnyttjar nucleus globosus och den yttre intermediära hemisfärzonen nucleus emboliformis).
Tänker vi oss att vi klyver cerebellum i en vänster och en höger halva så kan vi tala om vänster och höger spinocerebellum.


Delar av vermis är uppkopplade mot vestbulariskärnorna, särskilt mot den yttre, varifrån tractus vestibulo-spinalis lateralis utgår. På grund av detta räknas de delarna av vermis (även) till vestibulo-cerebellum; i vissa framställningar räknas hela vermis till vestibulocerebellum.

Funktion och funktionsrubbningar.

Relaterade begrepp