Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Parkinsons sjukdom, atypisk
CorticoBasal Degeneration
Parkinson plus, CBD, Alien hand/arm syndromet, Dr. Strangelove syndromet
CBD är ett bland flera olika sjukdomstillstånd med Parkinsonliknande symptom samt ringa resultat med sedvanlig antiparkinsonmedicinering (levodopa).

CBD kännetecknas av degenerationer i pann- och hjässlobernas bark, i basala ganglierna samt atrofi av pyramidbanan.
Sjukdomen avslöjar sig ibland genom det besynnerliga s.k. "Alien hand/arm syndromet" eller "Dr. Strangelove syndromet".

Alien hand syndromet kännetecknas av att patientens ena hand/arm under kortare eller längre perioder beter sig som om den hade "eget liv" och inte viljemässigt kan påverkas.
Tillståndet är mycket ovanligt och har rapporterats, förutom vid CBD, i samband med hjärntumörutveckling, efter stroke och efter hjärnkirurgiska ingrepp. Den vanligaste orsaken till alien hand syndromet är genomskärning av corpus callosum, ett ingrepp som ibland används vid svårartad epilepsi.

Relaterade begrepp