Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Bakroten C5.s intraspinala del
Bakroten C5.s intraspinala del
De primärafferenta nervtrådar i bakroten som ingår i baksträng-lemniskbansystemet d.v.s. tjocka och medeltjocka myeliniserade trådar, delar upp sig i två huvudgrenar när de nått in i baksträngen. Den ena grenen vänder neråt där den så småningom tar slut efter att via sidogrenar ha kontaktat nervceller i den grå substansen. Den andra grenen, huvudgrenen, vänder av uppåt och når till sist förlängda märgen där baksträngskärnorna kontaktas. På sin väg uppåt i baksträngen avges otaliga sidogrenar in i den grå substansen.