Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Förbindelser mellan synhögen och storhjärnbarken.
Thalamo-corticala förbindelser.
Thalamuskärnornas axoner (undantaget den retikulära thalamuskärnans) tar sig via thalamuspedunklarna ut i capsula interna och sedan upp i corona radiata för att till sist nå in i sitt corticala målområde där de framförallt slutar i hjärnbarkens 4.de skikt.