Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sensorisk homunculus; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter
Homunculus, sensorisk; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter.
Den somatotopa representationen i primära känsel barken av motsatta ansiktshalvan, tunga, svalg och struphuvud.