Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ögonmuskelnervens parasympatiska del.
Nervus oculomotorius; pars parasympathetica
Den här delen av nervus oculomotorius har sina preganglionära cellkroppar i Edinger-Westphals kärna. Med hjälp av dessa trådar åstadkommes efter omkoppling i ciliarisgangliet pupillsammandragning (mios) och ökad brytningsförmåga hos ögats lins (man ser skarpt på nära håll, man accomoderar).