Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre motorneurongruppens alfa- och gammamotorneuron.
De kärnor som den inre motorneurongruppen bildar kontaktar framförallt muskulatur runt kotpelaren och i bålväggen.