Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Primära somato-motoriska cortex; ansikte, tunga , svalg och struphuvud.
SM I; område för ansikte, tunga, pharynx och larynx.
Det relativt stora område inom nedre delen av primära motoriska cortex som även sträcker sig över på pannlockets insida.