Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Känslbarkens skuldre-arm-handområde
Somatosensoriska cortex skuldre-arm-handområde
SS I, övre extremiteten och övre delen av bålen