Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Smärta
Dolor
Nociception
SMÄRTA = en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Definition enligt IASP (The international association for the study of pain).

Mer allmänt kan man sätta likhetstecken mellan nociception och en sensorisk retning som är så allmänt obehaglig att organismen på bästa sätt försöker undvika retningen.

Relaterade begrepp