Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Trillingnervens ganglion
Ganglion trigemineale
Ganglion Gasseri, Trigeminusgangliet, Ganglion semilunare
Detta är trillingnervens sensoriska ganglion. Det innehåll cellkropparna till de nervtrådar som förmedlar tryck, beröring, töjning , smärta och temperatur från ansiktet med håligheter men inte cell kropparna för muskel-ledkänselförmedlande trådar. Dessa ligger samlade i den smala mesencephala trigeminuskärnan.

Relaterade begrepp