Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Reticulära thalamuskärnan
Nucleus reticularis thalami
Ligger som en tunn kapsel på utsidan av själva thalamus. Kärnan innehåller framförallt GABA-erga (d.v.s. inhiberande) neuron.

De nervtrådar som förmedlar tur-och-retur-trafiken mellan olika thalamuskärnor och storhjärnsbarken avger sidogrenar till och exciterar d.v.s. "driver på" den retikulära kärnans GABA-erga neuron, vilka i sin tur inhiberar den thalamuskärna som tur-och-retur-trafiken berör. Kopplingen anses dämpa de thalamo-cortikala neuronens tendens att överreagera på retande inkommande signaler.

Relaterade begrepp