Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Retikulära systemets mesencephalondel
Formatio reticularis mesencephali
Här påträffas bl.a. nucleus cuneiformis, TPC-kärnan, nucleus raphe dorsalis, PeriAqueductal Grey matter (PAG), Area tegmentalis ventralis och områden som samordnar syn- och hörselintryck med vissa av lilla hjärnans aktiviteter.

Relaterade begrepp