Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Gördelvindlingens främre del
Gyrus cinguli, pars anterior
Främre delen av gyrus cinguli är, bland annat, inblandad i hur vi reagerar på en smärtretning. Gyrus cingulis främre parti förefaller dessutom att vara en viktig mötesplats för ett flertal samverkande nervcellsnätverk.
Området uppvisar ökad aktivitet (fMRI-undersökning) t.ex. när man undersöker föremål man saknar erfarenhet av och när man skall bedöma riskerna med ett planerat beteende.
Överhuvudtaget förefaller främre delen av gyrus cinguli att öka sin aktivitet i samband med att man ställs inför kravet på skärpt uppmärksamhet;ökad attention.

Amemori K-i. and Graybiel A.M. (2012) Localized microstimulation of primate pregenual cingulate cortex induces negative decision-making. nature neuroscience 15. 776-785

Relaterade begrepp