Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Spino-thalamiska banan
Tractus spino-thalamicus
Ledningsbana, spino-thalamiska
Detta är ett numera ofta använt samlingsnamn för fyra stycken korsade ryggmärgsbanor, dels tre stycken smärt och temperaturförmedlande banor:
a) tractus spino-thalamicus lateralis
b) tractus spino-reticularis
c) tractus spino-mesencephalicus

samt en beröringsförmedlande (diffus) bana:
d) tractus spino-thalamicus anterior

De fyra banorna räknas till den enhet som ibland kallas för den främre yttre ryggmärgssträngen (fasciculus antero-lateralis)

Relaterade begrepp