Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Nervknuta
Ganglion
Nervganglion
­Välavgränsad ansamling/hopklumpning av nervcellskroppar i perifera nervsystemet. Ett ganglion är sällan större än 1-2 kubikcentimeter och kan innehålla alltifrån några enstaka cellkroppar till flera tusen stycken.

Det finns två huvudtyper av ganglier:

1/ sensoriska/afferenta ganglier som innehåller de primärafferenta neuronens cellkroppar. Dessa ganglier hittas anslutna till spinalnervernas bakrötter - spinalganglier - och till vissa kranialnerver - kranialnervsganglier.

2/ viscerala/efferenta/autonoma ganglier som innehåller de postganglionära autonoma nervcellernas cellkroppar.

Relaterade begrepp