Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
VPM-kärnan.
Nucleus ventralis posteromedialis thalami.
VPM, thalamus., Thalamuskärna, , Synhögskärna, bakre inre ventrala.
Här slutar större delen av den yttre trigemino-thalamiska ledningsbanan. Banan, som är korsad, har sitt ursprung i den spinala trigeminuskärnan (smärt- och temperaturretningar) och i trigeminus sensoriska huvudkärna ("baksträngskvaliteter"). Banan förmedlar retningar från ansiktet med dess håligheter (ögon-, näs- och munhåla).

VPM-kärnan sänder sina trådar via capsula interna och corona radiata till de delar av primära somatosensoriska cortex (SS 1) som representerar motsatta ansiktshalvan med dess håligheter (ögon-, näs- och munhåla). SS 1, i sin tur, avger en omfattande trådmassa tillbaka till VPM-kärnan.
Signalerna från VPM-kärnan slutar huvudsakligen i hjärnbarkens lamina IV. Signalerna tillbaka till VPL-kärnan utgår från hjärnbarkens lamina VI.

Smärt- och temperaturinformationen som når fram till VPM-kärnan ger, när den efter omkoppling i kärnan vidaresänds till SS 1, inte upphov till en smärt- eller temperaturförnimmelse utan "talar om" var någonstans retningen äger rum.

VPM-kärnan vidarekopplar dessutom smaksignaler från nucleus gustatorius och nucleus parabrachialis till insulas främre del och till orbitofrontala cortex.

Relaterade begrepp