Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Gamma-vågor
Gamma-rytm
Detta är hjärnvågor i frekvensbandet 30 - 80 Hz.

Gamma-rytmen anses vara det vågmönster med vars hjälp hjärnan samordnar aktiviteten i åtskilda hjärnbarksområden. Gamma-rytmen åstadkommer sammanbindningen av olika sinnesintryck till en helhet samt möjliggör ett samordnat beteende anpassat till omgivningens krav (The binding phenomenon).

Gamma-aktivitetens betydelse för inlärning och minneslagring påtalas i många sammanhang.

Relaterade begrepp