Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Beta-vågor
Beta-rytm
Detta är hjärnvågor i frekvensbandet 14 - 30 Hz.

Beta-rytmen är det dominerande vågmönstret hos den vakne, alerte individen som med öppna ögon analyserar sin omgivning, ställer frågor och försöker lösa problem.

Beta-rytmen är särskilt framträdande i anslutning till pannloberna.

Relaterade begrepp