Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Alpha-vågor
Alpha-rytm
Detta är hjärnvågor i frekvensbandet 8 - 13 Hz.

Alpha-aktivitet dominerar vågmönstret hos en avslappad normal vuxen individ särskilt om vederbörande ligger bekvämt med slutna ögon "utan att tänka på något särskilt".

Alpha-rytmen är speciellt framträdande över nackloberna.

Relaterade begrepp